Journal

Article
ผลของสารสกัดหยาบเมทานอลจากตะไคร้และมะขามต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อราLasiodiplodia theobromae และ Colletotrichum gloeosporioides จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
45
Issue
3/1
Year
กันยายน - ธันวาคม 2014
Page
73-76
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-