Journal

Article
สัดส่วนชีวมวลและธาตุอาหารพืชในผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม
Journal
ว.วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
2 Spc
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
Page
533-536
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาธาตุอาหารในใบ ดิน และผลผลิตมะพร้าวอ่อน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาค่ามาตรฐานความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบมะพร้าวน้ำหอม แหล่งทุน :สกว.,1 ก.ย. 2015 - 31 ส.ค. 2017