Journal

Evaluation of genetic diversity in cucumber (Cucumis sativus L.) germplasm using agro-economic traits and microsatellite markers
Scientia Horticulturae (ISSN: 03044238)
162
-
278-284
สิงหาคม 2013
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหายีนต้านทานโรคราน้ำค้่างในแตงกวา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416554 ชื่อวิชา DNA Markers & Applications,16 ม.ค. 2017 - 13 พ.ค. 2017
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ :เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลาย ทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช ,22 มิ.ย. 2016 - 22 มิ.ย. 2016