การสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหายีนต้านทานโรคราน้ำค้่างในแตงกวา

Publish Year International Journal 4
2020 exPawinee Innark, exHADSAYA PANYANITIKOON, ex CHANULAK KHANOBDEE, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "QTL identification for downy mildew resistance in cucumber using genetic linkage map based on SSR markers", Journal of Genetics, ปีที่ 99, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2020, หน้า 81-1-9
2018 exPanyanitikoon, H., exKhanobdee, C., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic variation in cucumber (Cucumis sativus L.) germplasm assessed using random amplified polymorphic DNA markers", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018, หน้า 497-502
2014 exInnark, P, exRatanachan, T, exKhanobdee, C, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Downy mildew resistant/susceptible cucumber germplasm (Cucumis sativus L.) genetic diversity assessment using ISSR markers", CROP PROTECTION, ปีที่ 60, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 56-61
2013 exPawinee Innark, exChanulak Khanobdee, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of genetic diversity in cucumber (Cucumis sativus L.) germplasm using agro-economic traits and microsatellite markers", Scientia Horticulturae, ปีที่ 162, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า 278-284
Publish Year National Journal 1
2016 exอ.จานุลักษ์ ขนบดี , exปิยะวดี เจริญวัฒนะ, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of downy mildew resistance in the cucumber inbred lines", RMUTSB Academic Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 75-82
Publish Year International Conference 1
2016 exภาวินี อินนาค, exหัสยา ปัญญานิติกุล, exจานุลักษณ์ ขนบดี, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of Quantitative Trait Loci Conferring Downy MildewResistance in Cucumis sativus", ICPGPS 2016 : 18th International Conference on Plant Genomics and Plant Sciences, 8 กันยายน 2016 - 9 กันยายน 2017, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์