Journal

การพัฒนาและการทดสอบเบื้องต้นอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุด
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
43(3)
พิเศษ
71-74
กันยายน - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018553 ชื่อวิชา Packing House Technology,12 ธ.ค. 2012 - 12 ธ.ค. 2012