Journal

การเติมหมู่เมธิลให้ดีเอ็นเอและการศึกษาพันธุกรรมการผสมข้ามชนิดในสบู่ดำ
Thai Journal of Genetics (ISSN: 08578664)
4
2
-
กรกฎาคม - ธันวาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-