การตรวจสอบเส้นทางของการถ่ายเทพลังงานเชิงควอนตัมของการเก็บเกี่ยวแสงของพืชในกระบวนการสังเคราะห์แสง

Publish Year International Journal 1
2022 exOngart Suntijitrungruang, exJidapa Lakronwat, exTeerapat Uthailiang, exPeera Pongkitiwanichakul, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Simulation of the sensing mechanism in quantum dot gas sensor by quantum light harvesting approach", Frontiers in Chemistry, ปีที่ 10, ฉบับที่ 22962646, ตุลาคม 2022, หน้า 1036197-1036207