เซ็นเซอร์วัดแอมโมเนียที่อุณหภูมิห้องผลิตจากอนุภาคนาโนโลหะออกไซด์เติมแต่งผิวของรีดิวซ์กราฟีนด์ออกไซด์นาโนคอมโพสิต