การพัฒนาวัคซีนเชื้อตายและ subunit vaccine เพื่อป้องกันโรคลิชมานิเอซิส