วิธีการให้ปุ๋ยสังกะสี อัตราของปุ๋ยไนโตรเจน และการใส่ปูนต่อการดูดสังกะสี การเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ