การวิเคราะห์ความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบและรูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของจุลชีพในฟาร์มโคนมเพื่อสนับสนุนการลดการใช้ยาปฏิชีวนะและเพิ่มคุณภาพน้ำนม