การดัดแปรโครงสร้างยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นสารเสริมสภาพพลาสติกสำหรับพลาสติกชีวภาพ

Publish Year International Journal 1
2019 exศุภวรรณ สทรลักษณ์, inดร.จันทิกา ชูโชติรส, รองศาสตราจารย์, "Modification of epoxidized natural rubber as a PLA toughening agent", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 136, ฉบับที่ -, มีนาคม - มิถุนายน 2019