การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจจับปลวกที่อยู่ในผนังโดยใช้เรด้าอัลตร้าไวด์แบนด์