การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและการต้านเชื้อแบคทีเรียของวัสดุเชิงประกอบระหว่างยางธรรมชาติและผงเขม่าดำเคลือบนาโนซิลเวอร์โดยกระบวนการเคลือบแบบสีเขียว