ระบบรหัสนอนไบนารีแบบบล็อกที่ใช้รหัสแอลดีพีซี และรหัสบล็อกอื่นที่ให้ความเชื่อถือได้สูงผ่านช่องสัญญาณคุณภาพต่ำเช่นช่องสัญญาณผ่านสายไฟฟ้า