อากาศพลศาสตร์ของปีกที่เลขเลย์โนล์ดต่ำและมุมปะทะสูงสำหรับการลงแนวดิ่งของอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึง