การออกแบบระบบควบคุมและลดการสั่นสะเทือนของแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นแบบหลายข้อต่อ

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYuttasak Promtaen, inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพุฒิพงศ์์ ขุนทรง, อาจารย์, "Prototyping and Control of a 2-DOF Serial Flexible-Joint Robot by using Fuzzy Control System", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 134-144
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, ex Pisai Yaemprasuan, "Anti-delay closed-loop input shaper to improve manual control of flexible system", American Control Conference (ACC), 2017, 24 พฤษภาคม - 26 สิงหาคม 2017, Seattle วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPuwadon Poedaeng, "Closed-Loop Signal Shaping With Inner-Loop Model Matching", International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE), 3 - 9 พฤศจิกายน 2017, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2020 exยุทธศักดิ์ พรมแตง, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fuzzy Supervisory Control and Implementation of a Flexible-Joint SCARA Robot", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 28 สิงหาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYutthasak Promtaeng, inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพุฒิพงศ์์ ขุนทรง, อาจารย์, "Prototyping and Control of a 2-DOF Serial Flexible-joint Robot by using Fuzzy Control System", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย