Person Image

  Education

  • วศ.ด. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2558
  • วศ.ม. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2551
  • วศ.บ. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  5GAir/Fuel Ratio Controlair-fuel ratio controlAsset trackingAttitube Estimationauto-ignitionAutomated guided vehicles (AGVs)automationautonomous vehicleback-stretching machineBig Data Analyticclosed-loop signal shapingCommon-Rail PressureControlCostsDDF enginesDieseldiesel dual fuel enginediesel enginediesel-dual-fuel (DDF) enginesDiesel-Dual-Fuel EngineDiver training systemEGR valveEmissionEpidemicsexternal guided motionFlexible Joint RobotFlexible- joint RobotFlexible-JointForce FeedbackFuzzy Controlindustrial robotIntelligent ControlIntelligent navigation systemIntergratorInternet of Thingsknock controlknock vibration detection systemlearning controlLeg RobotLinear Quadratic Regulatormachine visionMaterials handlingmeasurement platformmobile robotMotorola ProSAK ICNatural GasNGVnon-standalone 5G communicationnon-standalone 5G networkObserverPM2.5Residual vibrationRobot DogRoboticsRPGsatisfaction surveySensor FusionSliding-Mode ControlSoftware algorithmsStewart Platformtele-controlThrottleTilt MeasurementTomato harvesting robottracked vehiclesTracking ControlTrain driving simulatorTrain dynamicTransportationTwo-wheeled RobotUltra-widebandURLLCVibrationvibration of flexible systemsVirtual SimulatorVisual Servo ControlWheeled Interted PendulumWheelsกล่องควบคุมเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติการขับเพื่อการฝึกเสมือนจริงการควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง (Advanced Automatic Control)การติดตามทรัพย์สินการทรงตัวขณะยืนนิ่งการประเมินความสามารถในการทรงตัวการยืดกระดูกสันหลังการลดการสั่นสะเทือนการหาตำแหน่งท้องถิ่นในที่ร่มแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นความพึงพอใจค่าจุดศูนย์กลางความดันเครื่องจักรเครื่องบริหารหลังเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วมเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยืดหลังจัดวางกระดาษซาลาเปาฝุ่น

  Interest

  การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง (Advanced Automatic Control), ระบบควบคุมเครื่องยนต์และยานยนต์ (Automotive Control), หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง Lab หุ่นยนต์ ชั้น 1 อาคาร2
   • ห้องวิจัย 3 ชั้น 8 อาคาร 23

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Teleoperation of an Industrial Robot using a Non-Standalone 5G Mobile NetworkYaovaja K., Klunngien J.20192019 IEEE Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering, ECICE 2019
  ,pp. 320-323
  16
  2Air-fuel ratio regulation with optimum throttle opening in diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Rhienprayoon S., Wannatong K.2010SAE Technical Papers
  13
  3Design of an Autonomous Tracked Mower Robot using Vision-Based Remote ControlYaovaja K., Bamrungthai P., Ketsarapong P.20192019 IEEE Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering, ECICE 2019
  ,pp. 324-327
  9
  4Ball Balancing on a Stewart Platform using Fuzzy Supervisory PID Visual Servo ControlYaovaja K.2018ICAICTA 2018 - 5th International Conference on Advanced Informatics: Concepts Theory and Applications
  ,pp. 170-175
  9
  5Air/fuel ratio control in diesel-dual-fuel engine by varying throttle, EGR valve, and total fuelChatlatanagulchai W., Rhienprayoon S., Yaovaja K., Wannatong K.2010SAE Technical Papers
  9
  6Gain-scheduling integrator-augmented sliding-mode control of common-rail pressure in diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Rhienprayoon S., Wannatong K.2010SAE Technical Papers
  6
  7Anti-delay closed-loop input shaper to improve manual control of flexible systemYaovaja K., Chatlatanagulchai W., Yaemprasuan P.2017Proceedings of the American Control Conference
  ,pp. 4498-4503
  5
  8Knock control in a diesel-dual-fuel premixed-charge- compression-ignition (DF-PCCI) engine using a fuzzy supervisory systemYaovaja K., Chatlatanagulchai W.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(1),pp. 120-138
  5
  9Fuzzy learning control of rail pressure in diesel-dual-fuel premixed-charge-compression-ignition engineChatlatanagulchai W., Damyot S., Kijdech D., Yaovaja K.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(2),pp. 251-262
  2
  10Fuzzy knock control of diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Rhienprayoon S., Wannatong K.2011SAE 2011 World Congress and Exhibition
  1
  11Closed-loop signal shaping with inner-loop model matchingChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Yaovaja K., Poedaeng P., Poedaeng P.2017ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  4B-2017
  1
  12Fuzzy knock control of diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Rhienprayoon S., Wannatong K.2011SAE Technical Papers
  1
  13Reduction of Fine Particulate Matter (PM2.5) Emission from Light-Duty Diesel Vehicle Idling using Compressed Natural Gas (CNG) in Dual Fuel ModeYaovaja K.2022AIP Conference Proceedings
  2681
  1
  14Development of an Obstacle Avoidance System for Autonomous Material Handling VehiclesChainarong S., Yaovaja K.2022International Conference on ICT and Knowledge Engineering
  2022-November
  1
  15PROTOTYPING AND CONTROL OF A 2-DOF SERIAL FLEXIBLE-JOINT ROBOT BY USING FUZZY CONTROL SYSTEMYaovaja K., Promtaeng Y., Wongchai B., Khunsong P.2019Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
  7(2),pp. 134-144
  0