การดูแลสุขภาพนกล่าเหยื่อ: โลหิตวิทยา และการศึกษาทางชีวโมเลกุลของ ปรสิตในเลือด

Publish Year International Journal 4
2021 exPornchai Pornpanom, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, "Prevalence and genetic diversity of Haemoproteus and Plasmodium in raptors from Thailand: Data from rehabilitation center", International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 75-82
2019 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรชัย พรพนม, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Quantitative and qualitative characteristics of blood cells in black-shouldered, Brahminy, and black kites", VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 19-30
2019 exPornpanom, P., inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exPrasopsom, P., inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSantavakul, M., "Morphological and molecular characterization of avian trypanosomes in raptors from Thailand", Parasitology Research, ปีที่ 118, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 2419-2429
2018 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exนายพรชัย พรพนม, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, "Haemoproteus in barn and collared scops owls from Thailand", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 280-289
Publish Year International Conference 5
2018 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exพรชัย พรพนม, exน.ส.ปัญจพร ประสพสม, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Morphology and molecular characterization of Leucocytozoon sp., Haemoproteus sp. and Trypanosoma avium in an Oriental Scops-owl", 35th Microscopy Society of Thailand International Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, เชียงใหม่
2018 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exพรชัย พรพนม, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Blood parasites in diurnal raptors: morphology, ultrastructure and molecular characterizations", 19th International Microscopy conference, 9 - 14 กันยายน 2018, ซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
2017 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exพรชัย พรพนม, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Ultrastructural and molecular characterization of Plasmodium sp. and Trypanosoma corvi in an Asian barred owlet", Regional Conference on Materails & ASEAN Microscopy Conference 2017 ณ โรงแรม Olive Tree รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560, 12 - 13 ธันวาคม 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2017 exพรชัย พรพนม, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hematological values, cytochemistry and morphology of blood cells in white-bellied sea-eagle (Haliaeetus leucogaster) of Thailand", Regional Conference on Materails & ASEAN Microscopy Conference 2017 ณ โรงแรม Olive Tree รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 , 12 - 13 ธันวาคม 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2017 exพรชัย พรพนม, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Trypanosoma corvi and Trypanosoma avium in raptors in Thailand", The 10th Asian Raptor Research and Conservation Network Symposium ระหว่างวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2560 ณ Ateneo de Davao University เมือง Davao (ดาเวา) ประเทศฟิลิปินส์ , 18 - 22 ตุลาคม 2017, ดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์