Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • Graduate School of Agriculture, มหาวิทยาลัยเกียวโต, ญี่ปุ่น, 2536

  Expertise Cloud

  Accipiter badiusAccipitridaeAnaplasma platysAsian Water monitorAvain malariaAvianavian malariaAvian malariaว Leucocytozoonง morphometryง protozoaง Crested goshawkbeta-glucuronidaseBlack jungle monitorblood cellblood parasitecommon palm civetCrested Serpent-Eaglecytochemicalcytochemistrycytochrome bcytochrome b geneelectronmicroscopyerythrocytesFelidaefelineflat-headed catGlaucidium cuculoidesGreat ArgusGrey peacock pheasantHaematologyHaemogragarinaHaemoproteusHaemosporidianhematologyHemoproeusHepatozoonHepatozoon speciesheterophilHomolopsis buccatain captive Asian water monitorsJungle catKing cobralarge Indian civetLeopardleukocytesMangrove snakeMicrobiologyMolecularMonocellated cobramorphologyNisaetus albonigerOtus lettiaPanthera pandusphylogenyPlasmodiumpuffaced water snakequalitative morphologicQuantitative morphologicraptorrusa deersnakeSwine LymphosarcomatrypanosomeTyto albaultrastructural characteristics of blood cellsultrastructureUltra-structureultrastuctureVaranusกลุ่มนกเค้าการเงินการคลังการดูแลสุขภาพการผสมเทียม"การพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโคนมงูเซลล์เม็ดเลือดทริปพาโนโซมทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา"นกล่าเหยื่อนกแสกนิติวิธีบุคคลสมมติตามกฎหมาย"ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ปรสิตในเลือดภาคกลางตอนบนมาลาเรียในนกยา ภูมิคุ้มกัน ภาวะโลหิตจางจากการทำลายเม็ดเลือดแดง สุนัขโรคหัดสุนัขโลหิตวิทยาเวชศาสตร์การผลิตสัตว์สัตว์ตระกูลเสือเหยี่ยวรุ้งอณูวินิจฉัยอัลตร้าสตรักเจอร์อัลตร้าสรักเจอร์อุตสาหกรรมโคนมฮีโมโปรเตียสเฮปาโตซูน HepatozoonฺBlyth's Hawl-eagle

  Interest

  เวชศาสตร์การผลิตสัตว์

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2547 - ก.ค. 2548 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2546 - มิ.ย. 2547 ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติงานด้านวิชาการและการประสานงานการจัดหาที่ดินของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง3โครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2545 - มิ.ย. 2547 ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2544 - มิ.ย. 2545 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 67 เรื่อง (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 27 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Hematology, morphology, cytochemical staining, and ultrastructural characteristics of blood cells in king cobras (Ophiophagus hannah)Salakij C., Salakij J., Apibal S., Narkkong N., Chanhome L., Rochanapat N.2002Veterinary Clinical Pathology
  31(3),pp. 116-126
  82
  2Hematologic, cytochemical, ultrastructural, and molecular findings of Hepatozoon-infected flat-headed cats (Prionailurus planiceps)Salakij C., Salakij J., Narkkong N., Sirinarumitr T., Pattanarangsan R.2008Veterinary Clinical Pathology
  37(1),pp. 31-41
  24
  3Molecular characterization of Anaplasma platys in a domestic cat from ThailandSalakij C., Lertwatcharasarakul P., Salakij J., Nunklang K., Rattanakunuprakarn J.2012Comparative Clinical Pathology
  21(3),pp. 345-348
  16
  4Quantitative and qualitative morphologic, cytochemical and ultrastructural characteristics of blood cells in the Crested Serpent eagle and ShikraSalakij C., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Salakij J., Suwannasaeng P., Jakthong P.2015Japanese Journal of Veterinary Research
  63(3),pp. 95-105
  12
  5Plasmodium circumflexum in a Shikra (Accipiter badius): Phylogeny and ultra-structure of the haematozoaSalakij J., Lertwatcharasarakul P., Kasorndorkbua C., Salakij C.2012Japanese Journal of Veterinary Research
  60(2-3),pp. 105-109
  10
  6Haematology, cytochemical and ultrastructural characteristics of blood cells in leopard (Panthera pardus)Salakij C., Salakij J., Narkkong N., Prihirunkit K., Kamolnorranath S., Apibal S.2009Comparative Clinical Pathology
  18(2),pp. 153-161
  9
  7Characterization of blood cells in the Leopard Cat (Prionailurus bengalensis)Salakij C., Salakij J., Prihirunkit K., Narkkong N., Pitakkingthong D.2010Veterinary Clinical Pathology
  39(2),pp. 193-198
  9
  8Quantitative and qualitative morphologic, cytochemical, and ultrastructural characteristics of blood cells in captive Asian water monitorsSalakij C., Salakij J., Prihirunkit K., Narkkong N.A., Sanyathitiseree P., Kranjanapitukkul K.2014Veterinary Clinical Pathology
  43(4),pp. 538-546
  7
  9Hematology, molecular phylogeny and ultra-structure of Trypanosoma corvi in a ShikraSalakij C., Kasorndorkbua C., Lertwatcharasarakul P., Salakij J.2012Comparative Clinical Pathology
  21(6),pp. 1757-1761
  7
  10Haemoproteus in barn and collared scops owls from ThailandSalakij C., Pornpanom P., Lertwatcharasarakul P., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Salakij J.2018Journal of Veterinary Science
  19(2),pp. 280-289
  7
  11Ultra-structure of blood cells and molecular characteristics of Haemoproteus sp. in Blyth’s hawk eagleSalakij C., Kasorndorkbua C., Kasorndorkbua C., Lertwatcharasarakul P., Salakij J.2015Comparative Clinical Pathology
  24(5),pp. 1293-1299
  6
  12Hematology, cytochemistry and ultrastructure of blood cells in common palm civet (Paradoxurus hermaphroditus)Salakij C., Salakij J., Narkkong N., Tongthainun D., Prihirunkit K., Itarat S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 705-716
  6
  13Quantitative and qualitative characteristics of blood cells in black-shouldered, Brahminy, and black kitesSalakij C., Kasorndorkbua C., Pornpanom P., Salakij J., Jakthong P.2019Veterinary Clinical Pathology
  48(1),pp. 19-30
  5
  14Characterisation of blood cells in jungle cat, Felis chaus (Carnivora, Felidae)Salakij C., Prihirunkit K., Salakij J., Narkkong N., Thongthainun D.2011Comparative Clinical Pathology
  20(4),pp. 319-326
  3
  15Morphology, cytochemistry and ultra-structure of blood cells in large Indian civet Viverra zibetha (Carnivora, Viverridae)Salakij C., Salakij J., Narkkong N., Thuaiset T.2009Comparative Clinical Pathology
  18(4),pp. 419-426
  3