คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Airborne bacteriaAnesthesiaAnimal hospitalCaprine Arthritis Encephalitis ViruscELISACOIcontaminationcryopreservationdairy cattleduckE.colienvironmentEquineEscherichia colifeedfibroblast cellsGastrointestinalgoat milkheavy metalheavy metalsherbal crude-extractsindoor airkaryotypingmastitisMLSTPCRpoultrySalmonellasurgeryswellingswineตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร ตับสกัดตัวอย่างน้ำลายถ่ายพยาธิเทคโนโลยีชีวภาพนกป่านกพิราบน้ำมันสกัดเนื้อเยื่อแบคทีเรีย ปัจจัยเสี่ยงเป็ดเป็ดไล่ทุ่งผ่าตัดสัตว์เลี้ยง/สัตว์เลี้ยงพิเศษ และงานส่องกล้องตรวจพยาธิพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยา พอลิเมทิลเมทาคริเลทแพะ-แกะภูมิคุ้มกันม้ามูลสัตว์ปีกเม็ดลูกปัดยาเจนต้ามัยซินยาเอนโรฟลอซาซินรอยโรคตาเปล่าระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโครังสีวิทยารังสีวินิจฉัยโรค Actinobacillus pleuropneumoniae (APPโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโรคนิวคาสเซิ่ลโรคและการจัดการในสุกรโรคสุกร ไวรัสวิทยา พยาธิชีววิทยา การจัดการฟาร์มสุกร โรงพยาบาลสัตว์โลหะหนักวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหารศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน / อายุรกรรมโรคตาศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และทางเดินหายใจศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกสวัสดิภาพสัตว์สหกรณ์โคนมสัตวแพทย์สัตวแพทย์ศาสตร์ โรคสุกรสัตวแพทย์สาธารณสุขสัตว์เล็กสัตว์เลี้ยงพิเศษและการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนสาธารณสุขสารฆ่าแมลงสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์สารพิษจากเชื้อราสิ่งปูรองหนังตาหนูหลอดเลือดห้องปฏิบัติการอะฟลาทอกซิน บี1อะฟลาท๊อกซิน บี1อากาศในอาคารอายุรกรรมต่อมไร้ท่ออายุรกรรมระบบประสาทอายุรกรรมระบบหัวใจและหลอดเลือดอายุรกรรมสัตว์ใหญ่ / สัตว์เลี้ยงพิเศษอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ รังสีวินิจฉัย อายุรศาสตร์ด้านผิวหนังอายุรศาสตร์ด้านโรคไตอายุรศาสตร์ระบบประสาท อาหารอินเตอร์เน็ตออฟติงส์

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 46 คน (นายสัตวแพทย์ 30 คน, นักวิทยาศาสตร์ 13 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 153 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 69 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 84 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 43 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)