คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Air pollutionair samplingAirborne bacteriaAnesthesiaAnimal hospitalAntimicrobial resistanceantimicrobial susceptibilitybacteriabacterial countbenzoic acidbioaerosol samplingbovine leukemia virusbovine leukosisBrucellabuccal mucosal flapsCaprine Arthritis Encephalitis VirusCatcELISACOIcontaminationcowscryopreservationdairy cattledairy cowdiagnosisdogdrug sensitivityduckE.coliElephantELISAenvironmentEquineEscherichia colifatty liverfeedFibroblast cellsGastrointestinalgenetic analysisgoat milkheavy metalHeavy metalsherbal crude-extractshorsehouse fly pupal insect parasitoidsindoor airKaryotypingmastitismicrosporidiamilkMLSTNegative energy balancePCRPigsPorcine reproductive and respiratory syndrome viruspoultrypropylene glycolRed TilapiareproductionSalmonellaSPBN GASGASstaphylococcus aureusstreptococcusStreptococcus uberissurgeryswineTEMtriacylglycerolsUvitex 2BvaccineVeterinary Public Healthการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการฟื้นฟูแผลที่กระจกตาในกระต่าย เซลล์ต้นกำเนิดไข้หวัดนกคอนเดนส์แทนนินโคนมโคสาวตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร น้ำตาลน้ำนมดิบน้ำมันจระเข้แบคทีเรียเป็ดพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยา พาร์โวไวรัสในเป็ดเทศแพะระบบสืบพันธุ์ระบาดวิทยารังสีวินิจฉัยแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยโรคนิวคาสเซิ่ลโรคปากเท้าเปื่อยโลหะหนักศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกสายพันธุ์อเมริกาสารเก็บรักษาเชื้อสิ่งปลอมปนสุกรอาหาร

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 64 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นายสัตวแพทย์ 35 คน, นักวิทยาศาสตร์ 14 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 102 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 66 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 87 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 503 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 323 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 180 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 92 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 82 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 14 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)