คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Air pollutionAir samplingAirborne bacteriaalbendazoleAnesthesiaanimal experimentanimal hospitalantimicrobial susceptibilitybacteriaBioaerosol samplingBovine viral diarrhea virusBurkholderia pseudomalleiCaprine Arthritis Encephalitis ViruscELISACHICKENSCOIcontaminationcrocodilecrossbred frogcryopreservationdairy cattlediagnosisdogduckE.coliElephantElephant and Wildlife MedicineenvironmentEquineESBLEscherichia colifeedfibroblast cellsfinancial profitflunixin meglumineGastrointestinalgoat milkheavy metalheavy metalsherbal crude-extractsIndoor airKaryotypinglactoselethal doseMansonia divesmastitisMicrosporidiamilkmilk compositionmitochondrial DNAMLSTmycotoxinsNETHERLANDSNewcastle disease virusOpthalmologyPCRPeritoneal dialysisPigsPMMApoultryRed TilapiaSalmonellasorbitolStaphylococcus aureusStaphylococcus spp.Streptococcus agalactiaesurgeryswineTEMUvitex 2BVeterinaryVeterinary Public Healthการก่อโรคการต้านทานสารฆ่าเชื้อการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งกิจการนิสิต ไข้หวัดนกความไวต่อยาแคลเซียมซัลเฟตโคตรวจซากตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร เนื้อเยื่อแบคทีเรีย เป็ดพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยา รังสีวินิจฉัยโรคบิดในไก่ (Avian coccidiosis)โลหะหนักศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน / อายุรกรรมโรคตาศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกศูนย์วิจัยสัตว์เล็กสัตว์เลี้ยงพิเศษและการผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนสาธารณสุขสุขภาพทางเดินอาหารสัตว์ปีก (Avian gut health)อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ รังสีวินิจฉัย อายุรศาสตร์ระบบประสาท อาหาร

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 49 คน (นายสัตวแพทย์ 32 คน, นักวิทยาศาสตร์ 14 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 301 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 181 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 120 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 58 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 52 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)