การศึกษาคุณสมบัติเกาะติดของ Lactobacillus plantarum กับเซลล์ Caco-2 ของมนุษย์ของและผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้สูงอายุ