การกำจัดยาปฏิชีวนะในน้ำชะมูลฝอยโดยถังปฏิกรณ์เมมเบรนชีวภาพอะนอกซิคแอโรบิค

Publish Year International Journal 1
2019 exอเนกประชา แก้วมณี, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Influence of high doses of antibiotics on anoxic-aerobic membrane bioreactor in treating solid waste leachate", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 138, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 15-22
Publish Year International Conference 2
2018 exNilubon Thongtan, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Removal of Trimethoprim and Sulfamethoxazole in Solid Waste Leachate by Two-Stage Membrane Bioreactor underHigh Mixed Liquor Suspended Solids Concentration", 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani, Thailand, May 24-25, 2018, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2016 exChaiyapruk Choocherd, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of Two-Stage Membrane Bioreactor Treating Solid Waste Leachate Contaminated with Antibiotics", 5th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย