การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก(GABA)จากรำข้าวร่วมกับโปรตีนใบหม่อนเข้มข้นเพื่อเสริมในผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง

Publish Year International Conference 1
2017 exKanokwan Wongkongkaew, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Extraction Conditions of protein from Mulberry Leaf.", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC2017). , 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย