การสังเคราะห์และการผลิตแบเรียมไททาเนตที่มีการเจือแมกนีเซียม แคลเซียม และอลูมิเนียม สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ

Publish Year International Journal 4
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exNicha Sato, "Effects of Ba concentrations and sintering temperature on dielectric properties of Ba-doped calcium titanate", Materials Today: Proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, หน้า 9298-9305
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exKornkamon Meesombad, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical composition, microstructure, bandgap energy and electrocatalytic activities of TiO2 and Ag-doped TiO2 powder synthesized by solution combustion technique", Ceramics International, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2018, หน้า S228-S232
2017 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exNicha Sato, exJednupong Palomas, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Chemical Composition-Microstructure-Dielectric Constant Relations of Mg-Doped Calcium Titanate Synthesized by Solid State ReactionTechnique", Key Engineering Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 390-396
2015 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exTunchanoke Khongnakhon, "Composition-Microstructure-Property Relationships in BaTiO3 with Mg Addition", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 58-63
Publish Year International Conference 3
2018 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exณิชา ซาโต้, "Effects of Synthesis Techniques on Chemical Composition, Microstructure and Dielectric Properties of Mg-doped Calcium Titanate", 6th International Conference on Nano and Materials Science (ICNMS 2018), 15 - 17 มกราคม 2018, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exณิชา ซาโต้, "Effects of Ba concentrations and sintering temperature on dielectric properties of Ba-doped calcium titanate", The 10th Thailand International Metallurgy Conference (The 10th TIMETC), 30 - 31 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exPrawin Laomorakot, exPanupong Sathumbuch, "Synthesis of Cement-like Materials from Wastes by Solid-state Reaction and Solution Combustion Techniques", TMS 2015 144th Annual Meeting and Exhibition, 15 - 19 มีนาคม 2015, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา