การกักเก็บสารกรองรังสียูวีโดยใช้พอลิเมอร์ไซโคลเดกตรินที่เชื่อมต่อกันด้วยอนุพันธ์กรดซิตริก

Publish Year International Conference 1
2015 exชัยวัฒน์ นบธีรานุภาพ, exรวีวรรณ ขันสาคร, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and Encapsulation of Curcumin in beta-Cyclodextrin Citric Acid Cross-Linked Polymer", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015(PACCON2015), 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย