การวิเคราะห์บิสมัทวานาเดตที่มีการเจือด้วยทังสเตนและโมลิบดินัมเพื่อใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่ตอบสนองต่อแสงในช่วงที่มองเห็นได้โดยวิธีการทดลองและการคำนวณ

Publish Year International Journal 4
2018 exNa-Phattalung, S., exLimpijumnong, S., inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exYu, J., "Magnetic states and intervalence charge transfer of Ti and Fe defects in ฮฑ-Al2O3: The origin of the blue in sapphire", Acta Materialia, ปีที่ 143, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 248-256
2017 exWatcharatharapong, T, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exBarpanda, P, exAhuja, R, exChakraborty, S, "Mechanistic study of Na-ion diffusion and small polaron formation in Krohnkite Na2Fe(SO4)(2)center dot 2H(2)O based cathode materials", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, ปีที่ 5, ฉบับที่ 41, พฤศจิกายน 2017, หน้า 21726-21739
2017 exPalakawong, N., exSun, Y.-Y., inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exZhang, S., exLimpijumnong, S., "Ga acceptor defects in SnO2 revisited: A hybrid functional study", Ceramics International, ปีที่ 43, มกราคม 2017, หน้า S364-S368
2017 exPimsorn, P., exPalakawong, N., inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อดิศักดิ์ บุญชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exLimpijumnong, S., "Reassignment of O-related infrared absorption peaks in CdSe", Ceramics International, ปีที่ 43, มกราคม 2017, หน้า S359-S363