การศึกษากลไกต้านทานการแตกหักของวัสดุผสมอีพ็อกซีเรซินยางธรรมชาติและนาโนซิลิกา