การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของสิว

Publish Year International Conference 1
2015 exนางสาว ปรียาภรณ์ คล้ายปัญโญ, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of bacteriocin produced by Pediococcus lolii KU-E1.", The 27th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference. INNOVATIVE BIOTECHNOLOGY. November 17-20. P-FA06, p228., 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย