การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบอัจฉริยะเพื่อทดสอบสารไล่แมลง(ดูดเลือด)เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกแมลงกัดระหว่างการทดสอบผลิตภัณฑ์สารไล่แมลงและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

Publish Year International Journal 3
2017 exJirod Nararak, exดร. สุนัยนา สท้านไตรภพ, inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael J. Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Excito-Repellency of Citrus hystrix DC Leaf and Peel Essential Oils Against Aedes aegypti and Anopheles minimus (Diptera: Culicidae), Vectors of Human Pathogens", Journal of Medical Entomology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 178-186
2016 exRungarun Tisgratog, inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUNCHALEE SANGUANPONG, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exMichael J. Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Evaluation of a Noncontact, Alternative Mosquito Repellent Assay System", Journal of the American Mosquito Control Association, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 177-184
2015 exSunaiyana Sathantriphop, inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrajana Tainchum, exKornwika Suwansirisilp, exUNCHALEE SANGUANPONG, exMichael J. Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Comparison of Field and Laboratory-Based Tests for Behavioral Response of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) to Repellents", Journal of Economic Entomology, ปีที่ 108, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2015, หน้า 2770-2778
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJirod Nararak, exSunaiyana Sathantriphop, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Repellent and irritant effects of kaffir lime (Citrus hystrix DC) leaf and peel essential oils against Aedes aegypti and Anopheles minimus", XXV International Congress of Entomology (ICE 2016), 25 - 30 กันยายน 2016, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunaiyana Sathantriphop, exMichael J. Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "A comparison of field and laboratory tests of escape response in Aedes aegypti dengue mosquito ", The 45th Annual SOVE Conference, 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2014, San Antonio เทกซัส สหรัฐอเมริกา