โปรติโอมิคการแสดงออกของซีรั่มโปรตีนในเป็ดระหว่างได้รับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1

Publish Year International Journal 1
2011 exElisabeth Viktoria Reiterb, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "Sol–gel immunoaffinity chromatography for the clean up of ochratoxin A contaminated grains", Journal of Chromatography A, ปีที่ 1218, ฉบับที่ 42, ตุลาคม 2011, หน้า 7627-7633