สีของโทพาซจากการอาบรังสีอิเล็กตรอน

Publish Year International Journal 2
2021 exTipkanon, N., inดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLhuaamporn, T., inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Color measurement of yellow sapphire by UV-Vis reflectance spectroscopy", 16th Siam Physics Congress, SPC 2021, ปีที่ 2145, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021
2018 exJakrapong Suwanboriboon, exWanchai Meesiri, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An application of spectrophotometer for ADMI color measurement", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1144, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018
Publish Year International Conference 2
2016 exณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, exธนพงษ์ เหลืออัมพร, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พรสวาท วัฒนกูล, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantitative Trace Elements Analysis of Sapphires by EDXRF", The 5th International Gem and Jewelry Conference, 14 - 15 พฤศจิกายน 2016
2015 exนายวรากร จินดาทา, exนายวันชัย มีศิริ, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาสเปกโทรมิเตอร์เนียร์อินฟราเรดสำหรับการศึกษาวัสดุอัญมณี", The 2nd International Conference on Photonics Solutions, 6 - 8 กรกฎาคม 2015, ชะอำ
Publish Year National Conference 3
2016 exพรรณชนก ชมภู, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spectroscopic Studies of Ruby and Pink Sapphire Samples", Siam Physics Congress 2016, 8 - 10 มิถุนายน 2016, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2015 exอธิญาดา อยู่คง, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COLOR IN TOPAZ PRODUCED BY ELECTRON IRRADIATION", The 41st Congress on Science and Technology of Thailand (STT41), 6 - 8 พฤศจิกายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exกุลธิดา พรมดี, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterizations of jade samples by Fourier transform infrared spectroscopic techniques", The Engineering Physics Conference 2014, 25 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย