ความเหมาะสมที่สุดทางด้านราคาของโครงหลังคาเหล็กขึ้นรูปเย็นกำลังสูงที่มีระยะจุดต่อต่างกัน

Publish Year National Conference 1
2014 exนิรุจน์ ก้อนคง, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมจุดต่อเหล็กขึ้นรูปเย็นภายใต้การทดสอบจุดต่อทาบ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย