การประดิษฐ์แอมโมเนียก๊าซเซนเซอร์แบบสวมใส่ได้ โดยวิธีพิมพ์แบบระบบอิงค์เจ็ท

Publish Year International Journal 1
2013 exLutz, M., inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exTuantranont, A., exChoopun, S., exSingjai, P., exKerdcharoen, T., "Development of networked electronic nose based on multi-walled carbon nanotubes/polymer composite gas sensor array", Proceedings - Winter Simulation Conference, มกราคม 2013, หน้า 508-510
Publish Year International Conference 1
2013 exPhawinee Akkoson, exAnurak Udomvech, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Structural and electronic properties of OH-functionalized graphenes based on semi-empirical AM1 method", The 17th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 17), 27 - 29 มีนาคม 2013, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2013 exY. Seekaew, exS. Lokavee, exD. Phokharatkul, exT. Kerdcharoen, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of Flexible Graphene-PEDOT/PSS Gas Sensor by Ink-jet Printing Technique", การประชุมวิชาการสมาคมฟิสิกส์ไทย ครั้งที่8 (Siam Physics Congress 2013), 21 - 23 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exY. Seekaew, exS. Lokavee, exS. Chomkokard, exT. Kerdcharoen, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Effect of Thickness on Ethanaol Gas Sensor Prepared by Ink-jet Printing Technique", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท 38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย