ศักยภาพของการใช้ไม้วงศ์ยางบางชนิดปลูกร่วมกับกระถินเทพา อายุ 6 ปี เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา