การซื้อขายที่มีข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการซื้อขาย – มุ่งเน้นที่ประเด็นความผันผวน

Publish Year International Conference 1
2015 exDavid Hillier, exAllan Hodgson, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirimonTreepongkaruna, "Is Corporate Insider Trading Regulation Effective? An International Analysis", The International Corporate Governance 2014, 3 ธันวาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย