ศึกษาผลกระทบของการตกสะสมของกรดต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ

Publish Year International Conference 1
2017 inนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Spatial and Temporal Variation of Seawater Qualities and Indigenous Benthos along the Northern Gulf of Thailand from Chonburi to North Pattaya", The Fourth EnvironmentAsia International Conference "Practical Global Policy and Environmental Dynamics", 21 - 23 มิถุนายน 2017, พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย