สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

acid depositionacid digestionAcid precipitationactinomyceteallelopathyantibacterial activityantifungalantimicrobialAntimicrobial activityAntioxidantantioxidant activityarbuscular mycorrhizal fungiassessmentbenthoscanker diseaseChemical constituentscorn fielddesorptionDicarboxylic acidEssential oilextractiongamma spectrometerGlomus aggregatumGulf of Thailandheavy metalsherbsICP-AESion chromatographyLipaseLong-tailed macaquesmarine sedimentMelaleuca cajuputiMonocarboxylic acidP-32paddy fieldplant extractplant pathologyradionuclidesrain waterRainwaterspicessustainabilityTectona grandistotal flavonoid contenttotal phenolic contenttransesterificationWater FootprintWater Qualityweed reductionXanthomonas campestris pv. CitriXylia xylocarpaZanthoxylum limonellaกรดกลูโคนิกกากสับปะรดการบำบัดน้ำเสียการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนการประเมิน การวัด พัฒนาการเด็กปฐมวัยการย่อยด้วยเอนไซม์การแยกด้วยเมมเบรนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งแวดล้อมการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากพืช และเชื้อจุลินทรีย์การแสดงออกของยีนการหมักเชื้อโรคพืชทุเรียนแบคทีเรีย Gluconobacter oxydansปลาทะเลฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ฤทธิ์ทางชีวภาพลิงแสม ประชากร นิเวศวิทยา เขาเกษตรโลหะหนักวัสดุศาสตร์ว่านหางจระเข้ บาดแผล การสมานแผลวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสถานการณ์การตกสะสมของกรด การตกสะสมแบบเปียก การตกสะสมแบบแห้ง ชลบุรี ระยองสมดุลคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้สระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำ ความเสี่ยงทางสุขภาพสัตว์หน้าดินสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมสารยับยั้งจุลินทรีย์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสารสกัดสารสกัดกัญชาสารสกัดจากเปลือกไม้สารสกัดเชื้อแอคติโนมัยสีทสิ่งแวดล้อมเส้นใยปาล์มหม้อต้มไอน้ำองค์ประกอบทางเคมีอ่าวไทยตอนอ่าวไทยตอนบนอ่าวศรีราชาอาหารทะเลแปรรูปเอนไซม์วิทยาเอนโดไฟท์แอคติโนมัยสีทแอคติโนมัยสีทแอคติโนมัยสีทจากทะเลฮอร์โมนพืชไฮโดรคาร์บอน

Executives


Persons (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)
 • ทุนนอก 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 106 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 64 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 65 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 50 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)