แบบจำลองการไหลแบบปั่นป่วนแบบวิสโคอิลาสติกสำหรับการหล่อเย็นใบพัดกังหันในเครื่องยนต์กังหันก๊าซ

Publish Year International Conference 1
2013 exEkachai Juntasaro, exKiattisak Ngiamsoongnirn, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "A New Intermittency Transport Equation for Natural Transition", The 4th Asian Symposium on Computational Heat Transfer and Fluid Flow, 3 - 6 มิถุนายน 2013, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง