การเพิ่มอัตราส่งของข้อมูลผ่านช่องสัญญาณเสียงในระบบเอฟเอ็ม

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, exOradee Musikanon, "ZigBee Propagations and Performance Analysis in Last Mile Network", International Journal of Innovation, Management and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2012, หน้า 353-357