การศึกษาพันธุกรรมของสบู่ดำเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์และบทบาทของกระบวนการเติมหมู่เมธิลให้ดีเอ็นเอต่อการแสดงออกของยีนในสบู่ดำ