การกำจัดสีย้อมและสารพิษในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเอนไซม์ย่อยลิกนินจากเชื้อรา

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoberto Parra, exTajalli Keshavarz, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Repeated batch for dye degradation in an airlift bioreactor by laccase entrapped in copper alginate", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 120, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - กันยายน 2017, หน้า 52-57
2014 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ligninolytic Enzymes of Lentinus polychrous and Its Application in Xenobiotic Biodegradation", Lignocellulose degradation and biorefinery, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2014, หน้า 242-251
Publish Year International Conference 1
2014 exPanwadee Pechsamsi, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ligninolytic Enzyme Production from Lentinus polychrous and Its Application in Synthetic Dye Decolorization", Mycology: Research and Application in Southern Vietnam, 22 - 23 พฤศจิกายน 2014, Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม