ผลของการให้ปุ๋ยทางใบในช่วงฤดูแล้งต่อการสะสมน้ำหนักแห้ง ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ และผลผลิตของสับปะรด