การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มีระยะทางต่ำสุดบนเงื่อนไขความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

Publish Year National Conference 2
2021 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exศิริพร ดำรงกุล, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสม กรณีศึกษารถขนส่งสินค้าในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 6, 1 - 3 กันยายน 2021, อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย
2009 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดเส้นทางขนส่งสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้มีระยะทางต่ำสุดบนเงื่อนไขความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์ของสินค้า", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 28 - 30 ตุลาคม 2009, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย