การคำนวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิวของนิกเกิลที่มีโครงสร้างแบบบีซีซี

Publish Year International Conference 1
2016 exอติรัฐ มากสุวรรณ์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์พิชญ์ วิริยะศิริสกุล, "Propagation of finite mass (spin-0) particles in refraction phenomenon", International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial Applications 2016 (ICoMEIA2016), 10 - 12 สิงหาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย