การกำหนดรูปแบบของปัญหาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยกระบวนการแยกย่อยแบบไอโซทรอปิกเวกเตอร์ฟิลด์

Publish Year International Conference 3
2020 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exKomsan Kanjanasit, "EIT-Like Effect in Metamaterials based on Two-Layer Arrays for High-Gain Antennas", The 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020), 24 - 27 มิถุนายน 2020
2019 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "A semidefinite programming Approach to the Spherical Code Problem", International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP), 21 - 22 เมษายน 2019
2018 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "A Minimax Optimization Approach to the Spherical Code Problem", IEEE WIECON-ECE 2018, 14 - 16 ธันวาคม 2018