การพัฒนาการผลิตสารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้

Publish Year International Journal 2
2014 exSupatcha Kubglomsong, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice bran protein extract on enzymatic browning inhibition in vegetable and fruit puree.", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 205-213
2012 exSukhonthara, S., inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory effect of rice bran extract on polyphenol oxidase of potato and banana", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 482-487
Publish Year International Conference 1
2017 exกมลทิพย์ เปาะทองคำ, exสุพ้ชชา ขับกล่อมส่ง, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory effect of commercial defatted rice bran extract on enzymatic browning in banana slices", The 8th Shelf Life International Meeting (SLIM 2017), 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย