การพัฒนาเครื่องเด็ดก้านพริกสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พริกที่มีคุณภาพสูง