การผลิตและการวิเคราะห์สารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าและรำข้าวสด เพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

Publish Year International Conference 1
2012 exKunwadee Kaewka, exKamoltip Portongkum , inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Antiradical activity of rice bran water extract and its ultrafiltered fractions.", The 2012 IFT Annual Meeting & Food Expo. , 25 - 28 กรกฎาคม 2012, Las vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2011 exกุลวดี แก้วก่า, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "ผลของผงสารสกัดจากรำข้าวต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้บด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุคนธา สุคนธ์ธารา, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าต่อการเกิดสีนํ้าตาลในผักและผลไม้บด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย