ชีววิทยาและสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.)